Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long?

Ý nghĩa việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: -Đất phèn, đất mặn có diện tích rất lớn (2,5 triệu ha). Có thể sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, nên cần được cải tạo. -Áp dụng biệp pháp thau chua, rửa mặn. Xây dựng hệ thống bờ bao …

Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long? Read More »