Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

Vì các lý do sau đây 1.Khơi dậy CN yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn lực mạnh mẽ nhất để xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Trong đổi mới Đảng ta luôn khẳng định tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, …

Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta Read More »

Qúa trình tổng hợp ARN. Vì sao tổng hợp ARN được gọi là sao mã? Ý nghĩa?

Quá trình tổng hợp ARN : Xây ra dựa trên khuôn mẫu của ADN trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào, ngoại trừ đối với các ADN dạng vòng thì xảy ra trong I số bào quan của tế bào chất. Tổng hợp ARN tiến hành vào lúc ADN duỗi ra nhằm chuẩn bị …

Qúa trình tổng hợp ARN. Vì sao tổng hợp ARN được gọi là sao mã? Ý nghĩa? Read More »

Adenosine triphosphate (ATP) là gì?

Adenosine triphosphate (ATP) là : một ribonucleoside 5’-triphosphate được cấu tạo từ adenine, đường ribose (5C) và ba gốc phosphate. ATP là phân tử chứa năng lượng hóa học chính của tế bào, chủ yếu được tập hợp trong ty thể (mitochondria) và lạp thể (chloroplast). Các gốc phosphate của ATP có mang các liên …

Adenosine triphosphate (ATP) là gì? Read More »

Nêu đặc điểm địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ? Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng nhân dân ta đã làm gì ?

Đặc điểm địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ : – Địa hình đồi núi thấp . Có các dãy núi cánh cung ( cánh cung Sông Gâm , Ngân Sơn , Bắc Sơn , Đông Triều ) và dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Nam ( Con Voi ) – Cao …

Nêu đặc điểm địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ? Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng nhân dân ta đã làm gì ? Read More »