AMP vòng (cyclic AMP, cAMP) là gì?

AMP vòng (cyclic AMP, cAMP). Là một phân tử AMP mà trong đó gốc phosphate được liên kết với vị trí 3’ và cả 5’ của đường ribose. cAMP là thông tin thứ hai ở trong tế bào. Sự tạo thành cAMP (xúc tác bởi enzyme adenylate cyclase) được kích thích bởi một số hormone.