Cấu tạo của xương lồng ngực

Khung xương của ngực gồm 12 đôi xương sườn nối xương ức với các đốt sống ngực. Khung xương của ngực quây lấy 1 khoang gọi là lồng ngực.
Lỗ trên lồng ngực được giới hạn bởi đốt sống ngực thứ nhất , xương sườn thứ nhất và bờ trên cán ức.
Lỗ dưới lồng ngực được giới hạn bởi đốt sống ngực thứ 12, xương sườn 12 phía sau và sụn sườn 7 nối với xương ức ở phía trước. 
            + Xương sườn: Là phần chủ yếu của lồng ngực, là các xương dài, dẹt và cong, nằm 2 bên lồng ngực, chạy chếch xướng dưới và ra trước.
Có 12 đôi trong đó:

  • Sườn thật: gồm 7 đôi trên, nối với xương ức bằng các sụn sường riêng.
  • Sườn giả: có 5 đôi xương sườn giả: có đôi thứ 8,9,10 nối với xương ức thông qua sụn sườn thứ 7, đôi thứ 11, 12 không nối mà nằm tự do trong cơ thành bụng.

+ Xương ức: Là một xương dẹt, nằm ở phía trước, giữa lồng ngực.
Xương ức gồm 3 phần: cán ức, thân ức và mỏm mũi kiếm.

  • Cán ức: Cán xương ức là phần rộng và dày nhất của xương ức, có hõm khớp để khớp với xương đòn, sụn sườn 1 và một phần sụn sườn 2. Các sụn sườn khác khớp với thân xương ức.
  • Thân ức: Thân xương ức hai bên có diện khớp để khớp với các sụn sườn.
  • Mỏm kiếm: Mỏm kiếm là phần cuối của xương ức, dẹt, mảnh, nhọn, thường cấu tạo bằng sụn.

Xương ức nam thường dài hơn xương ức nữ khoảng 2 cm.