Cấu tạo và chức năng của nhân tế bào

Nhân tế bào: Là một khối cô đặc có dạng cầu hay bầu dục thường nằm giữa tế bào.

Nhân gồm 3 thành phần : màng nhân, nhân con và chất nhiễm sắc.

Màng nhân :

Là lớp màng kép với thành phần hóa học giống với màng sinh chất. Trên màng nhân cũng có những khe hở tạo điều kiện cho một số chất di chuyển qua lại.

Màng nhân có chức năng giúp cho sự trao đổi chất giữa tế bào chất và nhân.

Nhân con :

 Có cấu trúc dạng hạt thường có số lượng từ I đến 2 trong mỗi tế bào. Nhân con có thành phân cơ bản là ADN, ARN và prôtê¡n. Khi tế bào bước vào phân chia thì nhân con biến mất.

Nhân con là nơi tổng hợp ARN ribôxôm (rARN) giúp cho việc hình thành ribôxôm của tế bào chất.