Cấu tạo và chức năng của tế bào chất

Cấu tạo :

– _ Là mội chất dịch keo trong suốt nằm giữa màng sinh chất và màng của nhân, được phân chia thành 2 lớp : lớp ngoại chất gần màng sinh chất và lớp nội chất gần nhân.

– Ở tế bào thực vật còn non cũng như trong các tế bào động vật, tế bào chất chứa đầy khoang của tế bào. Riêng ở tế bào thực vật lúc trưởng thành, trong tế bào xuất hiện một số không bào lớn chứa nước và chất hòa tan.

Chức năng :

Tế bào chất được xem là trung tâm diễn ra các hoạt động sống của tế bào do có nhiều bào quan thực hiện các chức năng khác nhau của tế bào và cơ thể.