Câu thơ nào trong bài “Tây Tiến” tác giả sử dụng mĩ tự (từ ngữ đẹp)? Hiệu quả nghệ thuật của việc dùng mĩ tự ra sao?

– Mĩ tự chính là từ áo bào”, là cách nói cho sang, cho đẹp để giảm nhẹ sự đau thương, để gia tăng sự trân trọng. Thực tế chẳng có áo bào nào cả, người lính hy sinh, thi hài được bọc trong tấm áo lính đơn sơ, chôn cất tạm bên đường hành quân, giữa rừng già.

“Anh về đất” là cách nói tránh để chỉ sự hi sinh. Hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao, các anh lại về với đất mẹ, nằm trong lòng đất mẹ.