Cho biết thể thơ, nhịp điệu và âm hưởng chung của bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh?

– Nhịp điệu bài thơ được hình thành từ khổ thơ 5 chữ với cách ngắt nhịp, hòa âm linh hoạt : khi dịu êm, khi khoan thai, khi dồn dập, dữ dội.

– Âm hưởng bài thơ là âm hưởng của những “con sóng lòng” của tác giả được khơi dậy khi đứng trước biển. Nó triền miên, thao thức, dạt dào vỗ mãi như những con sóng biển vô hạn, vô hồi.