Có những loại hình tổ chức nào?

Để phân loại tổ chức ta dựa vào 3 tiêu chí cơ bản:

Tiêu chí 1: theo qui mô : Lớn – vừa – nhỏ

Số lượng nhân viên dưới 300 là qui mô nhỏ.

Số vốn đầu tư.

Ví dụ: công ty TNHH … Tập đoàn Viettel

Tiêu chí 2: theo sở hữu

– Với chính phủ: Tổ chức trực thuộc Chính phủ: Cty nhà nước, Viện Kiểm soát ..

    • Tổ chức phi chính phủ: Hội chữ thập đỏ, WTO …

–  Đối tượng sở hữu trong một quốc gia: tổ chức công và tổ chức tư.

Tiêu chí 3: theo mục đích của tổ chức.

– Tổ chức kinh tế: các doanh nghiệp, công ty

– Tổ chức Xã hội: thay mặt các nhu cầu xã hội và kết nối các cá nhân trong 1 xã Hội. Ví dụ WHO, hội phụ nữ, hội đồng hương …

– Tổ chức chính trị: xây dựng, duy trì, thực hiện, đảm bảo thực thi, thi hành các qui định luật lệ để đảm bảo trật tự an ninh an toàn. Ví dụ: Viện kiểm soát.