Cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Lỗ Tấn.

– Lỗ Tấn (1881 -1936) là nhà văn cách mạng Trung Quốc.

– Xuất thân trong một gia đình quan lại sa sút, có điều kiện thấy rõ những điều xấu xa, lạc hậu của chế độ phong kiến Trung Quốc, sớm có lòng yêu nước, thương dân.

– Thời trẻ, ông đã đổi nghề nhiều lần : hàng hải, khai mỏ, nghề y, cuối cùng chuyển sang viết văn để thức tỉnh quốc dân đồng bào.

– Tác phẩm chính : Gào thét, Bàng hoàng, AQ chính truyện, Thuốc,…

– Làm văn nghệ, Lỗ Tấn dùng ngòi bút của mình để phanh phui căn bệnh tinh thần của người Trung Quốc, mong muốn thức tỉnh họ thoát khỏi những u mê, lạc hậu, kêu gọi nhân dân đoàn kết để đánh đổ ngoại tộc giành độc lập tự do cho dân tộc.