Đặc điểm của sản xuất xây dựng

– Sản xuất xây dựng thiếu tính ổn định, có tính lưu động cao theo lãnh thổ

– Sản xuất xây dựng phải tiến hành theo đơn đặt hàng thông qua đấu thầu hoăc chỉ định thầu cho từng công trình.

– Chu kỳ sản xuất (thời gian xây dựng công trình) dài.

– Quá trình sản xuất phức tạp đòi hỏi phải có nhiều lực lượng hợp tác tham gia.

– Sản xuất xây dựng phải tiến hành ngoài trời, chịu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu.

– Tốc độ phát triển khoa học công nghệ trong xây dựng thường chậm hơn so với các ngành khác.

– Sản xuất xây dựng gặp hiện tượng lợi nhuận tạo ra có sự chênh lệch theo từ hợp đồng xây dựng.