Đặc điểm, vị trí động mạch vành tim?

– Động mạch vành xuất phát từ gốc động mạch chủ, ngay trên van bán nguyệt
– Động mạch vành trái cung cấp máu cho tim trái (phía trước), động mạch phải cung cấp máu cho tim phải và phía sau thất trái
– Động mạch vành lớn nằm nổi trên bề mặt tim, động mạch vành nhỏ nằm xuyên trong các khối cơ tim , sau đó phân nhánh hơn nữa  mao mạch bao quanh sợi cơ tim
– Động mạch vành giúp mang máu đến nuôi dưỡng lấy san phẩm trao đổi tĩnh mạch vành về tâm nhĩ phải