Đoạn trích truyện Ông già và biển cả của Hê-min-uê kể lại sự việc gì? Nhân vật Xan-tia-go là người như thế nào qua sự việc ấy?

– Sự việc : Ông lão đánh cá Xan-ti-a-go vất vả săn bắt con cá kiếm.

– Xan-ti-a-go là một ngư phủ lành nghề, là người dũng cảm, mưu trí, kiên trì, giàu ý chí, nghị lực, giàu khát vọng,…