Hemoglobin là gì ?

Hemoglobin (Hb) :
là các Protein tạp thuộc nhóm chromoprotein có nhóm ngoại là Hem (porphyrin). Protein này có chức năng cực kỳ quan trọng trong cơ thể người, chúng là sắc tố hô hấp và làm nhiệm vụ vận chuyển khí cho cơ và máu. Hemoglobin là những protein hình cầu, có công thức hóa học là: C2952H4664N812O832S8Fe4.

Trong 100ml máu người có khoảng 15g hemoglobin. Khi phân tử Hemoglobin mang oxy thì hình thành liên kết thứ 6 của nguyễn tử sắt Fe++ trong Hem. Đây là hiện tượng mang Oxy và là hiện tượng oxygen hoá. Máu người hàng ngày phải mang 600 lít Oxy từ phổi đến các cơ quan trong cơ thể. Lượng Oxy được mang bởi huyết thanh rất nhỏ, vì Oxy hoà tan trong huyết thanh rất ít, gấn như tất cả lượng oxy được mang và vận chuyển trong máu nhờ hemoglobin của hồng cầu. Hemoglobin của hồng cầu trong máu động mạch bão hoà khoảng 96% với Oxy, trong máu tĩnh mạch còn khoảng 64% bão hoà Oxy.
Qua đồ thịđường cong bão hoà oxy của myoglobin Mb (là một dạng protein hình cầu, làm nhiệm vụ vận chuyển khí cho cơ) và hemoglobin (xem hình 3.3) ta thấy sự kết hợp hoặc nhường oxy của hemoglobin phụ thuộc vào áp suất riêng phần của oxy (PO2). Ở phổi, PO2 có giá trị khoảng 13Kpa, 1mmHg = 0.133KPa (Kilo Pascal), ở áp suất này 96% hemoglobin được bão hoà oxy. Trong tế bào cơ lúc làm việc PO2 chỉ còn 1.5Kpa, máu qua tổ chức cơ, oxy sẽ rời hemoglobin của hồng cầu vàđi vào tế bào cơ. Do vậy, khi máu rời cơ về tim độ bão hoà máu chỉ còn 64% vì nóđã nhường đi 1/3 số oxy mà nó mang. Khi máu về phổi ở đó có PO2 cao (13 KPa), hemoglobin nhanh chóng kết hợp với oxy và lại đạt tới tốc độ bão hoà là 96%.