Chu kỳ hoạt động của tim

Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì, 1 chu kì tim bao gồm: pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất, và pha dãn chung.

Pha co tâm nhĩ kéo dài 0,1s:

Do xung điện xuất phát từ nút xoang lan tỏa khắp cơ tâm nhĩ, lúc này van nhĩ thất vẫn còn đang mở, cơ tâm nhĩ co có tác dụng đẩy nốt lượng máu còn lại ( khoảng ¼ thể tích tâm thu) từ tâm nhĩ xuống tâm thất làm cho áp suất tâm nhĩ và tâm thất cùng tăng, sau đó tâm nhĩ dãn suốt cả chu kì tim.

Pha co tâm thất kéo dài 0,3s:

Chia thành 2 thời kì:

+ Thời kì tăng áp: tâm thất bắt đầu co, áp suất trong tâm thất cao hơn tâm nhĩ làm van nhĩ – thất đóng, lúc này áp suất trong tâm thất vẫn thấp hơn trong động mạch nên van tổ chim vẫn chưa mở. Thời kì này còn gọi là thời kì cơ tim co đẳng tích do cơ tâm thất co nhưng thể tích buồng tâm thất không thay đổi.

+ Thời kì tống máu: tâm thất tiếp tục co làm áp suất trong tâm thất cao hơn trong động mạch chủ và động mạch phổi nên van tổ chim mở ra, máu tống từ tâm thất vào động mạch. Khi cơ tâm thất bắt đầu giãn làm cho áp suất buồng tâm thất giảm thấp hơn áp suất động mạch, khi đó van tổ chim đóng lại.

Pha dãn chung kéo dài 0,4s: 

Bắt đầu từ lúc đóng van tổ chim và kết thúc lúc cơ tâm nhĩ bắt đầu co. Gồm 2 thời kì: giãn đẳng tích và đầy máu:

+ Thời kì giãn đẳng tích: tức là cơ tim vẫn giãn nhưng thể tích buồng tâm thất không thay đổi do van tổ chim đóng nhưng van nhĩ thất chưa mở, máu chưa vào buồng tâm thất được do áp suất buồng tâm thất chưa thấp hơn áp suất buồng tâm nhĩ.

+ Thời kì đầy máu: Tâm thất tiếp tục giãn làm áp suất trong tâm thất thấp hơn áp suất trong tâm nhĩ làm van nhĩ – thất mở. Máu từ tâm nhĩ chảy xuống tâm thất ( khoảng ¾ thể tích tâm thu).