Hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

Mùa hè năm 1962 Nguyễn Trung thành trở lại chiến trường miền Nam vừa chiến đấu vừa sáng tác. Mùa hè năm 1965, đế quốc Mĩ bắt đầu đổ quân ào ạt vào chiến trường miền Nam, các chiến dịch càn quét được tổ chức quy mô và rầm rộ hơn. Trong hoàn cảnh ấy, nhà văn viết Rừng xà nu như một biểu tượng cho tinh thần bất khuất kiên cường của đồng bào Tây Nguyên nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.