Isozymes hay isoenzymes là gì?

Isozymes hay isoenzymes. Nhóm các enzyme cùng xúc tác một phản ứng nhưng khác nhau về cấu trúc sơ cấp hoặc tốc độ điện di, thuật ngữ allozymes cũng có ý nghĩa tương tự.