Khái quát cuộc đời người tuổi tý qua giờ sinh

Giờ Tý: sự nghiệp thuận buổm suôi gió, sớm lập gia đình.

Giỏ Sửu: tốt cho nữ chưa hay cho nam giới.

Giờ Mão: sự nghiệp không hiển hách nhưng được kính nể,tính gan dạ táo bảo.

Giờ Thìn: giữa lời nói và việc làm không đi đôi với nhau,

Giờ Tỵ: phấn đấu không ngừng nhưng sự nghiệp khó bền.

Giờ Ngọ: hay bị vương vào miệng tiếng khẩu thiệt.

Giờ Mùi: công danh sự nghiệp thất thường, lúc thành lúc bại.

Giờ Thân: luôn gặp bình an, đời sống thanh cao.

Giờ Dậu: có nhiều điều tốt đẹp.

Giờ Tuất: cân giữ mình vì hay gặp gian nguy.

Giờ Hợi: nên thận trọng giữ thân và giữ gìn thân thể.