Nêu vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới?

– Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ; bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.
– Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, giáp Biển Đông rộng mở ra thái Bình Dương; Việt Nam có biên giới
chung trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Cam–pu- chia.
– Việt Nam đang hợp tác một cách tích cực và toàn diện với các  nước  ASEAN và đang mở rộng hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.