Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nguyên nhân

Sau khi thay nhà Triệu cai trị nước ta, nhà Hán đã thi hành chính sách áp bức, bóc lột khắc nghiệt và tàn bạo.

+ Năm 111 TCN, nhà Hán chía Âu Lạc thành 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

+ Nhà Hán ra sức bóc lột nhân dân ta bằng các thứ thuế, nhất là thuế muối, thuế sắt,…và bắt cống nộp các sản vật quý hiếm như ngà voi, sừng tê, ngọc trai,…

+ Nhà Hán còn cho người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng hóa dân tộc ta.

Diễn biến

– Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), Hai  Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (nay thuộc Hà Nội). Nghĩa quân được sự ủng hộ của hào kiệt các nơi, nhanh chóng làm chủ Mê Linh, rồi tiến về Cổ Loa, Luy Lâu.

– Thái thú Tô Định hốt hoảng bỏ thành lẻn trốn về Nam Hải. Quân Hán ở các quận huyện bị đánh tan. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

Ý nghĩa lịch sử:

Thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc.