Ở tế bào thực vật không có trung tử, thoi phân bào sẽ được hình thành như thế nào?

 Tế bào TV không có trung tử nhưng ở vùng cạnh nhân vẫ có vùng đậm đặc tương tự vùng quanh trung tử. Vai trò của chúng là hoạt hóa sự trùng hợp tubulin để tạo thành thoi phân bào=> gọi là sự phân bào không sao