Rượu nhẹ hoặc bia để lâu có váng trắng và vị chua gắt, để lâu nữa thì có mùi thối ủng. hãy giải thích hiện tượng trên

Rượu nhẹ hoặc bia để lâu bị chuyển hóa thành axit axetic tạo thành dấm nên có vị chua. Để lâu nữa thì axit axetic bị oxi hóa tạo thành CO2 và H2O làm cho dấm bị nhạt dần