Sinh quyển là gì? Những tác động của con người đối với sinh quyển

Khái niệm về sinh quyển :

Sinh quyển là lớp vật chất bao quanh Trái Đất có diễn ra các hoạt động sống của sinh giới, bao gồm tất cả các hệ sinh thái ở trên cạn (thạch quyển và khí quyển) và ở dưới nước (thủy quyển).

Tác động của con người đối với sinh quyển :

– Mặt tích cực : Cải biến môi trường theo hướng phục vụ lợi ích của con người : xây dựng các công trình thủy lợi nhằm tưới tiêu nước, cải tạo đất phèn, mặn; đắp đập ngăn sông để khai thác nguồn thủy năng tạo ra dòng điện; trồng rừng ven biển để ngăn cán gió bão, cát…

– Mặt tiêu cực : Hoạt động của con người làm cho sinh quyển ngày càng xấu đi, tăng nhanh tốc độ cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây nên sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng, đặc biệt là làm ô nhiễm môi trường sống của con người và sinh vật, như nạn chặt phá rừng bừa bãi để làm rẫy, lấy củi…