Sơ lược những nét chính về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong VHVN giai đoạn 1945-1975

VHVN giai đoạn 1945 – 1975 chủ yếu phản ánh đời sống của cả dân tộc trong một thời kì đầy hào hùng. Do vậy nó mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

Khuynh hướng sử thi : là những bài ca ca ngợi phẩm chất anh hùng của cộng đồng, dân tộc thông qua những đại diện ưu tú nhất, tiêu biểu nhất. Nó được thể hiện qua 3 điểm:

    + Đề tài sáng tác: Đó là những vấn đề lịch sử có tính chất toàn dân tộc như đè tài kháng chiến chống xâm lược, đề tài đất nước, nhân dân.

      + Nhân vật chính, nhân vật trung tâm: Đó là nhưng con người đại diện cho phẩm chất, ý chí, lý tưởng của cả dân tộc, cộng đồng. (anh bộ đội, mẹ chiến sĩ, chị dân quân, anh công nhân,..)

       + Giọng điệu văn chương: Đó là giọng điệu ngợi ca, trang trọng và đẹp một cách tráng lệ, hào hùng.

 – Cảm hứng lãng mạn là cảm hứng thể hiện cái “tôi” đầy tình cảm, cảm xúc, hướng tới cái cao cả, lớn lao, kì diệu, đẹp đẽ khác thường của người sáng tác. Đẹp nhất là lý tưởng xây dựng cuộc sống mới, con người mới XHCN, lí tưởng anh hùng cách mạng. Trân trọng, ngưỡng mộ, ngợi ca người tốt, việc tốt là cảm hứng của hầu hết nhà văn giai đoạn này.