So sánh sợi thần kinh không có bao mielin và sơi thần kinh có bao mielin?

Giống nhau:

– Xung thần kinh lan truyển do mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ nơi này đến nơi khác

Khác nhau:

Sợi TK Đặc điểm cấu tạo Cách lan truyền Ưu và nhược điểm
Sợi không có bao miêlin Sợi thần kinh không được bao bọc miêlin Liên tục từ vùng này sang vùng kế bên Lan truyền xung thần kinh chậm.
Sợi có bao miêlin Sợi thần kinh được bao bọc miêlin không liên tục tạo nên các eo ranvie Nhảy cóc từ eo ranvie này sang eo ranvie khác Lan truyền nhanh hơn so với sợi không có bao miêlin, tiết kiệm được năng lượng