Tác dụng của Kali đối với cơ thể

 Kali duy trì lượng nước và huyết áp bình thường cho tê” bào, cùng vối natri giữ cân bằng axit bazơ, và truyền xung động thần kinh.