Tác dụng của Photpho đối với cơ thể

Photpho tăng cường cho xương và răng, có thể duy trì chức năng bình thường cho thận, hỗ trỢ cho quá trình chuyển hoá chất béo và đường.