Tại sao có thể nói Việt Nam là một nước ven biển?

– Có thể nói Việt Nam là một nước ven biển vì:
+ Nước ta có vùng  Biển  Đông rộng lớn, bao bọc phía Đông và phía Nam  phần đất liền.
+ Diện tích Biển  Đông rộng gấp hơn ba lần diện tích đất liền.