Tại sao phải khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở nước ta?

– Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi. Do  đó, chúng ta phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có  hiệu quả nguồn  tài nguyên này.
– Tài nguyên khoáng sản nước ta  hiện nay đang bị cạn kiệt nhanh chóng, do:
+ Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác  bừa bãi ( than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…)
+ Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ.
+ Thăm dò, đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng phân bố làm cho việc khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.  Việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản ở một số vùng nước ta đã làm ô nhiễm môi trường sinh thái.