Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên các cấp độ tuyệt chủng động vật quý hiếm? Cần bảo vệ động vật quý hiếm như thế nào?

1.Khái niệm

Là những động vật có giá trị về nhiều mặt(thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu,…) và có số lượng giảm sút.

2.Các cấp độ tuyệt chủng

– Rất nguy cấp: ốc xà cừ, hươu xạ

– Nguy cấp: tôm hùm đá, rùa núi vàng

– Ít nguy cấp: gà lôi trắng, khỉ vàng

– Sẽ nguy cấp: cà cuống, cá ngựa gai

3.Bảo vệ

– Bảo vệ môi trường sống của chúng

– Cấm săn bắt, buôn bán, giữ trái phép

– Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ

– Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên