Tính cách của những người mệnh thủy hay sinh năm thủy

TÍNH CÁCH: là tính ngũ hành chủ về “Trí”, nghĩa là ai có ngũ hành mệnh này là người thường có trí tuệ cao. Họ là người thường có trí tuệ, thích tranh luận, bàn cãi, có trí, đa mưu, và rất hiếu học.

Về hình diện, họ có dáng người mảnh khẳnh, nếu béo thì có sắc thiên về đen. Nếu Thuỷ trong họ thái quá thì là người xảo trá nhưng không có thực lực, song lại thích làm những việc ác. Nếu Thuy bất cập thì là người nhát gan, vô mưu, hình dáng gầy gò.