Tóm tắt truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

– Hai chị em Chiến, Việt sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng và có mối thù sâu nặng với bọn Đế quốc và phong kiến.

– Cả hai chị em cùng xin đi bộ đội để trả thù nhà nợ nước.

– Trong một trận đánh lớn, Việt phá được một xe tăng bọc thép của Mĩ, anh bị thương và lạc đồng đội suốt ba ngày đêm.

– Anh bị mê sảng, sau ngiều lần ngất đi rổi tỉnh lại dòng hồi ức về gia đình chợt hiện về (Chú Năm, má, chị Chiến,..).

– Anh Tánh cùng đồng đội tìm thấy Việt và đưa về đơn vị.

– Khi vết thương sắp lành, anh Tánh nhắc Việt viết thư cho chị Chiến.