Từ những tình tiết chính và tên truyện Vợ nhặt, anh (chị) nhận xét gì về số phận người phụ nữ nông thôn trước Cách mạng qua nhân vật vợ Tràng?

– Anh Tràng có vợ gây ngạc nhiên cho hàng xóm. Họ ngạc nhiên vì một người nghèo như Tràng bỗng nhiên có được vợ, nhất là trong hoàn cảnh nạn đói đang đe dọa đến từng kiếp người.

– Người đàn bà nhận lời làm vợ Tràng là một người đàn bà không tên, không rõ nguồn gốc. Chị không có công ăn việc làm, ngồi vêu ở cửa nhà kho, tính khí lại cong cớn, táo bạo.

– Chỉ gặp hai lần, chị đã không khách khí ăn liền một lúc bốn bát bánh đúc, rồi theo câu gợi ý của Tràng, chị đồng ý theo Tràng làm vợ. Đúng là anh ta đã nhặt được chị – nhặt được vợ ở ngoài chợ, như người ta nhặt được một đồ vật vô chủ rơi vãi.

– Từ một con người chao chát, chỏng lỏn, cong cớn, chị trở nên rụt rè, hiền hậu đúng mực. Đấy là số phận bi thảm của con người trong bước đường cùng. Nhưng dù thế nào người đàn bà ấy vẫn khao khát có một gia đình.