Vang là 1 đồ uống quý và bổ dưỡng có đúng không? Vì sao?

Đúng. Vì: vang là loại rượu nhẹ có tác dụng kích thích tiêu hóa(nếu không uống quá nhiều) đồng thời cung cấp nhiều loại vitamin có sẵn trong dịch quả và được nấm men hình thành trong quá trình lên men.