Vì sao nói: xã hội cổ đại phương Tây là xã hội chiếm hữu nô lệ?

– Xã hội chiếm hữu nô lệ: Xã hội gồm 2 giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ. Trong đó giai cấp nô lệ là lực l­ợng sản xuất chính, mọi của cải làm ra đều thuộc về chủ nô. Giai cấp chủ nô sống chủ yếu trên sức lao động của nô lệ và bóc lột nô lệ.