Vì sao phải bón phân, đúng loại, đúng lúc

Cần bón phân, đúng loại, dúng lúc cây mới cho năng xuất cao vì:

–  Phân bón vừa cung cấp chấy dinh dưỡng cho cây, vừa góp phần cải tạo đất. Do thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng trong các loại phân khac nhau nên bón đủ phân và kết hợp các loại phân.

–   Tùy vào từng loại cây, giống cây và nhu cầu dinh dưỡng qua từng thời kỳ của cây mà định loại phân, lượng phân và cách bón phân cụ thể. Ví dụ: Cây ăn quả, lấy củ cần nhiều kali, đạm, cây lấy lá cần nhiều đạm, cây mía lấy đường cần nhiều lân. Ngay trên một cây như cây lúa khi đẻ nhánh, làm đòng cần nhiều đạm, lân.