Virut là gì?

Virut la nhung VSV:

– có kthước nhỏ bé: trung bình 20 – 300 nm, có khả năng qua đc màng lọc của vi khuẩn ( nhỏ nhất là nhóm pavoVỉutes có kthước 20nm, lớn nhất là nhóm poxVỉutes có kthước 300nm)

– Có cấu tạo đơn jản: chỉ gồm acid nucleic và vỏ capsid,1 số virút có thể có thêm: vỏ bao ngoài, các spike, 1 số enzyme.

– Có khả năng gây bệnh cho người, động vật, vi khuẩn( có khả năng biểu hiện những tính chất cơ bản của sự sống)

– Vỉut chỉ mang 1 (.) 2 loại acid nucleic là or AND or ARN.
– Vỉut k có hệ thống enzym chuyển hoá và hô hấp do đó mọi hoạt động tổng hợp fải nhờ vào hệ thống enzyme của tb cảm thụ.

=> Việc sử dụng Ksinh để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn gây bởi Vỉut là k hiệu quả.