Vitamin B3 có tác dụng gì?

Vitamin B3 tham gia chuyển hoá đường và lipit, giúp da và tóc giữ được trạng thái tốt đẹp nhất.

Vitamin B3 chủ yếu có có trong rau xanh, sữa, lòng đỏ trứng