Vitamin B6 có tác dụng gì?

Vitamin B6 có tác dụng duy trì chuyển hoá protein, là chất an thần, thúc đẩy phát triển, cần thiết cho da và ngực phát triển.

Vitamin B6 chủ yếu có trong lương thực ngũ cốc, đậu, sữa