Vitamin B12có tác dụng gì?

Vitamin B12 Là vitamin không thể thiếu được cho máu thần kinh, đường ruột.

Vitamin B12 chủ yếu có trong các loại tảo biển, gan, thức ăn lên men.