Vitamin H có tác dụng gì?

Vitamin H có tác dụng thúc đẩy chuyển hoá chất béo, bảo vệ da và thần kinh

Vitamin H chủ yếu có trong có trong sữa, gan, thịt, cá…