Ý nghĩa của hoa bách hợp

Hoa bách hợp: Hoàn toàn vừa ý, thân ái và tôn kính.

Hoa bách hợp trắng: Sự trong trắng và thanh nhã.

Hoa dã bách hợp: Muốn mang lại hạnh phúc cho h gười khác.

Hoa sơn bách hợp: Sự nghiêm túc, đứng đắn.