Ý nghĩa của hoa đinh hương

Hoa tử đinh hương: Tình yêu mới đến

Hoa bạch đinh hương: Sự đợi chờ

Hoa đinh hương 4 lá: Sự sở hữu

Hoa dã đinh hương: Sự khiêm tốn