Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Vợ nhặt

– Vợ nhặt :

tạo được sự chú ý cho người đọc. Đây không phải là cảnh lấy vợ đàng hoàng, có ăn hỏi, cưới xin theo phong tục truyền thống của người Việt, mà chỉ là “nhặt được vợ”.

-Ý nghĩa:

+ Tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp và phát xít Nhật đã gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945 (hơn 2 triệu người chết đói). Trong hoàn cảnh đói khát ấy à giá trị con người thật rẻ rúng.

+ Ca ngợi những con người nghèo khổ nhưng có tấm lòng yêu thương, đùm bọc con người.